ΕΔΕΠΠΕ
Ερωτηματολόγια Δια-προσωπικής
και Ενδο-προσωπικής Προσαρμογής
Παιδιών και Εφήβων
Συγγραφείς:

Ι.Ν. Παρασευόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών


Πολυξένη Ι. Παρασκευοπούλου
Ψυχολόγος - (MSc) Σχολικής ψυχολογίας
Προϊσταμένη Ψυχολογικών - Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων